Majezik Tablet baş ve bütün vücut ağrılarında sıkça kullanılan bir ağrı kesicidir.


Majezik Tabletin etki mekanizması insandaki siklooksinejaz enzimini inhibe ederek olur. Siklooksinejaz enzimi hemen bütün ağrı çeşitlerinde etkin olduğundan dolayı majezik hemen her ağrı türünde kullanılabilen bir ağrı kesici türüdür. Aynı zamanda vücutta ateş ve iltihap yapan hücrelerin göçünü önlemesi sayesinde iltihap ve ateşli ağrılarda kullanımı yaygındır.
Majezik Tablet baş ağrısı, bel ağrısı, adet ağrısı, vücut kas ve kemik ağrıları gibi hemen her ağrıda kullanılabilir.

Yan etkisi oldukça nadirdir ve uygun doz kullanıldığı taktirde hemen hemen gözlemlenmemiştir. Ancak hamileliğin 3. haftasında kontra endike olduğu bilindiğinden hamilelikte dikkatli kullanılmalıdır.

İLACINIZI KESİNLİKLE DOKTOR GÖZETİMİNDE KULLANINIZ.

Formülü:

Flurbiprofen, 100 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Çeşitli nedenlere bağlı baş ve diş ağrıları, nevraljiler, Adet sancıları,Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondolit, akut gut artrit, eklem romatizmaları, artrozlar, fumbago ve şiddetli radikülajilerin akut ve uzun süre semptomatik tedavileri, Çeşitli cerrahi operasyonlar ve yumuşak doku travmalarına bağlı ağrı ve enflamatuar semptomların giderilmesi. KBB ve stomatolojik rahatsızlıklardaki ağrı ve enflamasyonun giderilmesidir

Kontrendikasyonları:

Flurbiprofen’e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Flurbiprofen; Aspirin veya diğer nonsleroidal amtienflamatuar ilaçların astım,ürtiker veya diğer alerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

– Kronik olarak nonsteroidat antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda önemi gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşürülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir.
– Diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda da olduğu gibi renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bilinen geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

– Kardiyak dekombansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır.
– Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg’lık dozda alınan flurbiprofenin kanama süresini uzatmadığını bildirilmiş olmasına rağmen özellikle anormal kanama potansiyeli olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik ve laktasyonda kullanımı: Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda flurbiprofenin teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı flurbiprofenin hamilalerde kullanılması tavsiye edilmez.

Proslaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle flurbiprofenin laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddetle, doza bağlı ve geçicidirler. Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, vücut ağırlığı değişimleri.

İlaç etkileşimleri:

Flurbiprofen furosemid gibi diüretiklerin etkisini azaltabilir. Flurbiprofenin diğer nonstreoidal antienflamatuar ilçalar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.