İNSAN NE İÇİN YAŞAR? -1-

Hayat nedir? Mana mıdır? Madde midir? Hayatımızın ne kadarı fiziksel ne kadarı duygusal ne kadarı ruhsal bileşenlerden oluşur? Peki hayatın amacı nedir? Hayatımız nasıl geçtiğinde, tamam olmuş olur? Tamam olmak nedir peki? Bunların cevaplarını bize verecek şey nedir? Bunların cevapları gerekli midir? Bunlar cevaplanmadan da insan hayatını berkemal yaşayabilir mi? O zaman fiziksel hayat daha mı önemlidir? İnsanın tamam olması fiziksel şartlara mı bağlıdır? O zaman insanı hayvanlardan ayıran akıl ve fikir yük müdür? Bir insan bir parça ekmek yerken başka bir insanın mükellef bir yemekten aldığı lezzetten daha fazla lezzet alamaz mı? Veyahut hayatınızın en güzel anı ve vakitleri daha çok duygusal ve düşünsel değil midir? O zaman insanın yaşadığı hayatın aslı, fiziksel hayatının akıl, duygu ve düşüncelerinde oluşturduğu yansıma mıdır? Peki o zaman hissederek ve tefekkür ederek yaptığımız çok küçük şeyler, hissedemeden ve tefekkür edemeden geçirdiğimiz çok büyük şeylerden daha mı DİRİDİR? Derunî bir gün, sathi bir yıldan daha büyük olabilir mi? Sabahattin Ali “Bir kitabı okurken geçen iki saatin ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım.” derken haklı mıdır?  Haklıysa eğer insanın hayatını bu hiçlik ve yeisten çıkarabilecek şey mana doluluğu mudur? O zaman insan hangi mana için gelmiştir? Ve nereden gelmiştir? Ve şu an nerededir? Ve er geç hayat niye bitecektir? Her şey bir sonraki nesil için midir? Her bireyin kendi manası yok mudur? Her bireyin kendi hüviyetinin kıymeti ve manası hep geçici midir? Bu mutlak geçicilik içinde bir birey olarak insanın hayatının TAMAM olması mümkün müdür? Bir bireyin akıl ve duyguları bu geçicilik ve BİTİŞ ile sulh edebilir mi? Eğer er geç bitecekse, bitişten başka bir şeyin önemi var mıdır? Biten bir lezzet elem değil midir? O zaman biten bir lezzetin hiç olmaması daha iyi değil midir? O zaman hiçbir şey hiç olmaması daha iyi değil midir? Amaç geçmek ve bitmek midir? Bu mutlak geçicilik altında hangi mana DİRİ kalabilir? Yoksa bu geçicilik ve bitişi bitirebilir mi insan? Bitiş, bitirildiğinde; hayatın manası tamam olmuş olur mu? Yani hayatın manası bitmemesinde midir? Mana mı bitişi bitirir yoksa bitişin bitmesi mi manayı tamam eder? NEDİR BU MANA? Bütün bu sorular her bir insan için olduğu gibi evrendeki her zerre, her canlı, her varlık için de geçerli midir? CEVAP NEREDEDİR?