Cabral 400 mg Film Tablet, temelinde kas kasılmasını ve dolayısıyla ağrısını azaltmak için kullanılan bir ilaçtır. Etki maddesi olan feniramidol HCL beyin ve omirilikteki sinir motor nöron bağlantılarını baskılar ve bu vesileyle kasın kasılmasını engeller. Kas gevşeyeceği için fıtri olarak ağrısı da azalacaktır.

Özellikle ağır iş yükü sonucu oluşan kas spazmlarında, duruş bozukluğuna bağlı bel, omuz ve sırt ağrılarında, spora bağlı kas kramplarında kullanılır.

Cabral 400 mg film tablet ilacının en önemli yan etkisi sedasyon ve konvüzyondur. Yani ilacı aldığınızda uyku ve dalgınlık hissi yaşanması en yaygın yan etkisidir. Bununla birlikte midesinde ülseri veya hassasiyeti olanlara da Cabral dokunabilir. Bunların haricinde daha ciddi bir yan etki görüldüğünde hemen doktorunuza başvurunuz. 

Cabral uzun süre kullanılacak bir ilaç değildir. Endikasyonu çok büyük çoğunlukla akut yani ani gelişen durumlar içindir. Uzun süreli kullanımlarda refleks olarak kas ağrısı ve spazmına yol açabilir.

İLACINIZI MUHAKKAK DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ!

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki ilaç prospektüsünü okuyunuz.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

KULLANMA TALİMATI

CABRAL® 400 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir film tablet 400 mg feniramidol HCl içerir.
•Yardımcı maddeler:

PEG 4000, Mısır Nişastası, Talk, Kollidon 30, Magnezyum Stearat, Hipromelloz, Kopolividon, Polietilen glikol, Kaprilik kaprik trigliserid, Polidekstroz, Titanyum dioksit, Kinolin sarı lake, FD&C mavi No.2 Alüminyum lake, FD&C sarı No.6 Alüminyum lake

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.CABRAL nedir ve ne için kullanılır?

2.CABRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.CABRAL nasıl kullanılır?

4.Olası yan etkiler nelerdir?

5.CABRAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.CABRAL nedir ve ne için kullanılır?

•CABRAL, kas gevşetici ve ağn kesici olarak etki gösterir.
•CABRAL, karton kutuda, 24 tabletlik blister ambalajda, kullanma talimatı ile sunulmaktadır.
CABRAL; kas-iskelet sistemi ile ilişkili, aniden başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı belirtilerin, azaltılması için kullanılır.
Kaslardaki gerginliği giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet kasının fonksiyonunu sağlar.

2.CABRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CABRAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
•Feniramidole ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
•Karaciğer bozukluğunuz var ise
CABRAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CABRAL özellikle yüksek dozlarda yatıştırıcı ve sakinleştirici etkilere neden olabilir. Kan basıncınız düşükse CABRAL’i dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
CABRAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz CABRAL kullanmamanız önerilmektedir.
CABRAL’i hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CABRAL etkin maddesi süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, CABRAL kullanmamalısınız.
Araç ve makine kullanımı

CABRAL ile sersemlik hali ya da baş dönmesi görülebilmektedir. Bu nedenle araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.
CABRAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CABRAL, Kinolin sarı lake, Titanyum dioksit, FD&C mavi No.2 Alüminyum lake, FD&C sarı No.6 Alüminyum lake içerir. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında CABRAL, bu ilaçların kan düzeylerinin artmasına bağlı olarak göz titremesi, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu ve mental değişikliklere neden olabileceğinden bu tip ilaçların birlikte kullanımından kaçınınız.
Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama zamanının uzaması nedeniyle dikkatli olunuz.
Aynı zamanda feniramidol, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan “tolbutamid” ile eş zamanı kullanıldığında, tolbutamit kan düzeylerinin artışına bağlı olarak uzamış bir hipoglisemi gözlenmesine neden olabilir. Bu nedenle CABRAL, tolbutamid ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunuz.
Karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CABRAL nasıl kullanılır?

CABRAL ağızdan alınır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CABRAL’i günde 3 kez 1-2 tablet şeklinde kullanınız.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:

CABRAL, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile tok karnına alınız.
Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

Feniramidolün çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu nedenle CABRAL’in çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yalılarda kullanım:

Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilmektedir

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa etkinlik ve güvenilirlik bilinmediğinden kullanmayınız.
Eğer CABRAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CABRAL kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden çok fazla CABRAL kullanması durumunda yüzde kızarma ve tansiyon düşmesi olabilir.
CABRAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CABRAL’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CABRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CABRAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, CABRAL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, deride döküntü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, CABRAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•Sersemlik hali,
•Bulantı, kusma,
•Uyku bozukluğu
•Uyuşukluk hali
•Baş dönmesi
•İsilik
•Kaşıntı
•Dilde yanma hissi
Bunlar CABRAL’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CABRAL’in saklanması

CABRAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CABRAL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CABRAL’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:

Dr. F. Frik İlaç San. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt – İstanbul
İmal Yeri:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt – İstanbul
Bu kullanma talimatı_.__.___tarihinde onaylanmıştır.