Bi Profenid, Steroid tipte olmayan bir ağrı kesici ve inflamasyon dindiricidir. En yaygın kullanım alanı inflamatuar tipte eklem ağrılarıdır. Özellikle uzun süreli inflamatuar tipte eklem ağrıları için uzun süreli semptomatik tedavide kullanılır.
Bununla birlikte, eklem kireçlenmesi, travma, bel ağrısı gibi kas ve kemik ağrılarında da kısa veya uzun süreli olarak kullanılabilir.

İnflamatuar Tipte Eklem Ağrısı Nedir?

Eklem ağrıları mekanik ve inflamatuar tipte olmak üzere ikiye ağrılır. İnflamatuar tipte eklem ağrısında eklem içinde iltihaba sebep olabilecek bir reaksiyon söz konusudur ve bi profenid tablet bu reaksiyonu baskılamak için kullanılır. İnflamatuar tipte eklem ağrısının mekanik tipte eklem ağrısından farkları, hareketle azalması(artmaması da denilenilebilir), özellikle sabah tutukluğunun çok görülmesi, istirahat halinde de sürekli ağrı olması, anti inflamatuar ilaçlara iyi cevap vermesidir. İnflamatuar Tipte eklem ağrılarının altında genelde kronik bir rahatsızlık yatmaktadır ve uzun süreli tedavi ve takip gerekmektedir.


Bi-Profenid Tablet, özellikle romatoid artrit, ankilozan spondilit veya Reiter Sendromu gibi hastalıklarda, bursit, tendonit gibi yumuşak doku vakalarında ve ağır yaralanma olmamış travmalardan sonra kullanılabilir. Daha detaylı bilgi için ilaç prospektüsünü okuyunuz.

İLACINIZI MUHAKKAK DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

Formülü:

Her tablette, iç içe geçmiş iki tabakada (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlı tabakada 75 mg olmak üzere) toplam 150 mg ketoprofen bulunur; ayrıca boyar madde olarak riboflavin sodyum fosfat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler
Ketoprofen, non-steroid anti-enflamatuvar ilaçların propiyonik asit alt grubuna ait olan arilkarboksilik asit türevi bir non-steroid anti-enflamatuvardır. Prostaglandin sentezini inhibe ederek; merkezi ve periferik analjezik, antipiretik ve anti-enflamatuvar etkinlik gösterir; trombosit işlevlerini kısa süreli olarak inhibe eder.
Diğer NSAEİ’ler gibi, ketoprofenin de, merkezi etkisiyle analjezi ortaya çıkardığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik özellikler
Emilim
Oral uygulama sonrasında, her tabletin üst tabakasındaki ketoprofen hızla emilir ve 1,21-0,88 saatte 7,72-1,6 mg/l’lik maksimum plazma konsantrasyonları elde edilir. Bundan sonra alt tabakadan salınan ketoprofen baskın hale gelir, ketoprofen plazma konsantrasyonu 45-90 dakikada plato yapar ve ilacın alımından sonraki üçüncü saatte normal formlar ile elde edilen plazma konsantrasyonlarını aşar.

Dağılım
Ketoprofen % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Sinoviyal sıvıya geçer; oral uygulamadan 4 saat sonra sinoviyal sıvıdaki konsantrasyonu serum konsantrasyonunu aşar. Kan-beyin engelini ve plasentayı geçer. Dağılım hacmi yaklaşık 7 l’dir.
Metabolizma
Ketoprofen, karaciğerde, esas olarak glukuronokonjugasyon daha az olarak da hidroksilasyonla metabolize olur. Uygulanan dozun % 1’inden azı idrarda değişmemiş olarak saptanırken, konjugasyonla oluşan metaboliti dozun % 65-75’ini oluşturur.

Atılım
Atılımı temel olarak idrar yoluyladır ve hızlıdır. Uygulanan dozun yaklaşık % 50’si ilk altı saat içerisinde idrarla atılır. Beş gün oral uygulama sonrasında, dozun % 75-90’ı idrarla, % 1-8’i feçesle atılır. Kullanılan form, ketoprofenin böbreklerle atılımını etkilememektedir. Yarılanma süresi ortalama 3,6 saattir.

Yaşlı hastalarda farmakokinetik
Yaşlılarda emilim değişmez ancak eliminasyon yarılanma süresi uzar. (Bakınız: Kullanım Şekli ve Dozu).

Karaciğer yetmezliğinde farmakokinetik
Alkolik sirozlu hastalarda, olasılıkla hipoalbuminemi nedeniyle, proteinlere bağlı olmayan ketoprofen miktarının artmış olduğu saptanmıştır (Bakınız: Kullanım Şekli ve Dozu).

Böbrek yetmezliğinde farmakokinetik
Böbrek işlevleri bozuk olan kişilerde, ketoprofen klirensinde böbrek yetmezliğinin ağırlığına paralel bir azalma gözlenmektedir. (Bakınız: Kullanım Şekli ve Dozu).

Endikasyonları:

Erişkinler ve 15 yaşın üzerindeki ergenlerde;
Romatoid artrit, ankilozan spondilit veya Reiter Sendromu ve psöriatik artrit benzeri kronik enflamatuvar romatizmal hastalıkların uzun süreli semptomatik tedavisinde,
Bazı ağrılı ve düşkünlük yaratan osteoartritlerin uzun süreli semptomatik tedavisinde,
Humeroskapular periartrit, tendinit, bursit gibi eklem dışı romatizmal hastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde,
Mikrokristalin artrit, osteo-artrit, bel ağrısı, radikülalji gibi hastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde,
Kas-iskelet sisteminin iyi huylu, akut post-travmatik hastalıklarının kısa süreli semptomatik tedavisinde, endikedir.

Kontrendikasyonları:

Ketoprofen;
Ketoprofene ve tabletin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde,
Gebeliğin son üç ayında,
Ketoprofen ya da aspirin ve diğer non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar gibi benzer etkinliğe sahip ilaçların kullanımından sonra astım ortaya çıktığı bildirilen kişilerde,
Gastro-intestinal, serebrovasküler veya başka bir aktif kanaması olan kişilerde,
Aktif mide ve barsak ülseri bulunan kişilerde,
Ciddi karaciğer yetmezliği bulunan kişilerde,
Ciddi böbrek yetmezliği bulunan kişilerde,
Kontrol edilemeyen ciddi kalp yetmezliği bulunan kişilerde,
Glutene karşı aşırı duyarlılığı veya entoleransı bulunan kişilerde,
kullanılmamalıdır.