Benical Cold özellikle kış aylarında soğuk algınlığına bağlı grip, nezle, kırgınlık, baş ağrısı ve halsizlik durumlarında ağrı kesici ve kırgınlık giderici olarak kullanılır. Ağrı kesici, ateş düşürücü özelliğindedir ama bu noktalarda etkisi emsal ilaçlarına nazaran azdır. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların semptomatik tedavisi için kullanılabilir.
Bileşimindeki parasetamolün güvenilirliği nedeniyle hala çok sık ve yaygın olarak tercih edilmektedir.
Vücutta etkisi genellikle 3-4 saat aralıklarla olup, alındıktan 30-40 dakika sonra soğuk algınlığı belirtilerinde bütün belirtilerde rahatlama görülecektir.

Dolaşım sistemi rahatsızlıkları(kalp ve damar) olanlar, ileri derecede karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar, epilepsi hastaları ve ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine duyarlılığı olanlar kullanmamalıdır.

DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ !

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

Formülü:

500 mg parasetamol, 30 mg psödoefedrin hidroklorür, 20 mg dekstrometorfan hidrobromür

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Ateş, ağrı ve öksürükle seyreden soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlar.

Kontrendikasyonları:

İleri derecede hipertansiyon, ağır koroner kalp rahatsızlığı, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki ağır bozukluklar, epilepsi ve ilacın aktif maddelerinden herhangi birine karşı alerjisi olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Klasik monoaminoksidaz inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Kardiyovaskiler veya troit kaynaklı hastalığı olanlarda, diabet veya prostat hipertrofisi vakalarında dikkatle kullanılmalıdır. Bu durum yaşlı hastaklar için de geçerlidir. Karaciğer hastalığı, alkolizm ve epilepsi veya beyin hasarı bulunan hastalarda, önerilen pediatrik dozların aşılması halinda çocuklarda zararlı olabilir. Gebe kadınlar üzerinde yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Süt veren annlerde verilmesi sakıncalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Mide bulantısı, ağız kuruluğu, gastrointestinal yakınmalar, iştahsızlık, sinirlilik, deri döküntüsü ve yorgunluk gibi yan etkiler görülmüştür. Psödoefedrin, kalp atım hızında ve troit bezinin aktivitesinde hafif bir artışa yol açabilir.

İlaç etkileşimleri:

Psödeofedrinin hafif sempatomimetik özellikleri, diğer sempatomimetik ilaçların MSS uyarıcı etkisini arttırabilir. İlaç ile klasik monoaminosidaz inhibitörleri birlikte kullanılmamalıdır. Kodeinin aksine, dekstrometorfan narkotik etkisi bulunmayan bir öksürük gidericidir ve MSS üzerinde hiçbir uyarıcı etki oluşturmaz.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinler ve ergenlik çağındakilerde : Günde 3 kez, 1 tablet tablet, 20 adet blisterde. Reçete ile satılır.