Avil Tablet, non steroid anti inflamatuar gruba dahil bir ilaçtır ve baskın özelliği anti histaminiktir. Yanlış olarak ağrı kesici olarak bilinir ve özellikle gripte rahatlamak amacıyla kullanılır ama ağrı kesici etkinliği düşüktür. Avil tablet, allerjik semptomlardan rahatlamaya özellikle burun ve boğaz mukozalarındaki histamini baskılayıp aşırı akıntıyı ve rahatsızlık hissini gidererek vesile olur.

Avil tabletin en yaygın kullanıldığı yerleri sıralamak gerekirse; özellikle alerjik nezlesi olan insanlarda görülen hapşırma krizlerinde insanı önemli derecede rahatlattığı tespit edilmiştir. Zaten avilin tablet formu alerjit rinitte(nezle) çok sık reçete edilir. Bunun yanında derinin alerjik reaksiyonları olan kurdeşende, egzemanın sıvılı döneminde, aşırı duyarlılık reaksiyonlarında, alerjik şişmelerde ve kaşıntılarda kullanılır. Oldukça etkili bir ilaçtır.


Avil Tabletin en önemli yan etkisi; sedasyon oluşturmasıdır. Yani avil ilacını aldıktan yaklaşık 20 dk sonra vücutta bir gevşeme, ilerleyen dakikalarda dikkatsizlik, dalgınlık ve uyku hali kaçınılmazdır. Özellikle bu konuda doktorlarımız, akşam 9’dan sonra alırsanız sabah işe uyanamazsınız uyarısını sık sık yapmaktadır.

İLACINIZI MUHAKKAK DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ


AVİL 22.7 mg tablet Ağız yolu ile alınır.

• Etkin madde: Her tablet 22.7 mg feni ramin hidrojen maleat (25 mg feniramin p- aminosalisilat’a eşdeğer) içerir.

• Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz monohidrat talk, magnezyum stearat, aerosil 200 (kolloidal silikon dioksit)

1.AVİL nedir ve ne için kullandır?

 AVİL, feniramin hidrojen maleat isimli etkin maddeyi içeren ve aleıjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.

AVİL; beyaz renkli, yuvarlak, düz yüzeyli, bir yüzü çentikli tabletler içeren, 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

AVİL; akıntılı mukoza iltihabında ve sulanan egzamalarda sıvı sızıntısını azaltmak için, kurdeşen, ani aşın duyarlılık reaksiyonlan ve alerji sonucu yüz ve boğazda oluşan şişliğin tedavisinde kullanılır.

2.AVIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Feniramine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,

• Hasta 1 yaşından küçükse,

• Astım dahil alt solunum yollan hastalıklarınız var ise,

• Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz.

AVİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme, dar açılı göz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuş mide ülseri (stenozlu peptik ülser), midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin boyun kısmında tıkanma, tiroid hormonu yüksekliği gibi hastalıklarınız var ise,

• 60 yaşında veya üzerinde iseniz,

• Kalp-damar hastalıklarınız veya yüksek tansiyonunuz var ise.

• Bu ilacın kullanılması durumunda görme bozukluğuna rastlanması ve dar açılı göz tansiyonunda, göz içi basıncının yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz uzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AVİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması AVI 1/in yemeklerden sonra alınması önerilir.

Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, AVİL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, AVÎL kullanmayınız

Araç ve makine kullanımı AVİL reaksiyon kabiliyetini azalttığından şehir trafiğine aktif olarak katılınmamalı ve araç/makine kullanılmamalıdır. İlacın alınış zamanı ve dozu çalışma zamanınıza ve tarzına uygun olmalıdır.

AVİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler AVİL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçlann, örn. güçlü yatıştıncılar (trankilizanlar), uyku vericiler (hipnotikler), sakinleştiriciler (sedatifler), endişe giderici ilaçlar (anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağn kesiciler (opioid analjezikler) • Ruhsal bozukluklann tedavisinde kullanılan ilaçlar (nöroleptikler)

• Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçların ve alkolün etkisini artırdığından birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteİi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.AVİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: AVİL’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Yetişkinlerde ve 12 yaşını aşmış çocuklarda günde 2-3 kere 1 tabletle tedaviye başlanır. Doktorunuz gerek gördüğü takdirde günde 3 kere 2 tablet verebilir.

Uygulama yolu ve metodu: AVİL ağız yoluyla alınır. Tabletler yemeklerden sonra bir bardak su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda AVİL şurup kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı: 60 yaş ve üzerindekilerde baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği AVİL’in böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ağır karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunda ayarlama yapabilir.

Eğer AVİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİL kullandıysanız: AVİL‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AVİL’i kullanmayı unutursanız Eğer bir dozunuzu almayı unuttuysanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AVİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler AVİL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4.01ası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AVİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ÂVİL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik (anaflaktik) şok; yutma ve nefes almada zorluğa yol açan yüz, dudaklar, ağızda ve boğazda şişme

• Kan basıncının düşmesi

 • Kalp atım sayısının artması

• Anormal kalp kasılması (ekstra sistol); düzensiz kalp atımları, göğüste sıkışma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AVİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çarpıntı

 • Seri ani kasılmalar

• Bronş salgılarının yoğunluğunda artış

• Sinir iltihabı (nevrit)

• Sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar birikmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kaşıntı • Aşın duyarlılık • Ağız ve boğazda kuruluk • Aşın terleme • Baş ağrısı, baş dönmesi • Uyuşukluk • Sakinleşme, uyku hali • Koordinasyon bozukluğu • Yorgunluk, sersemlik • Aşın duyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik • Titreme • Uykusuzluk • Aşırı hareketlilik (öfori) • Karıncalanma • Bulanık görme, çift görme • Kulak çınlaması • Burun tıkanıklığı

Bunlar AVİL’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.AVİL’in saklanması

AVİL ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİL kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır