Anestol bir lokal anastezik olarak işlev görür. Etkili bir hissizleştirici, ağrı kesicidir. Anestol pomad sürüldüğü bölgedeki acı ve ağrı hissini giderir. Etkin maddesi olan lidokain sadece uygulandığı bölgede, hızlıca etki göstermesiyle karakteristiktir. Yani Anestol Pomad küçük bölgelerde hızlı ve etkili sonuç almak için idealdir. Yan etkilerinden korunmak için çok geniş alanlara sürülmemeli, çok fazla miktarda kullanılmamalıdır. Sağlam deride işlevi oldukça düşüktür. Ağrılı veya yaralı bölgeye sızabilecek şekilde kullanılmalıdır. Etken madde lidokain in etki mekanizması sızma, hisleri bloklama ve anestezik etki gösterme şeklindedir.
En sık kullanıldığı yerler;

  • Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları,
  • Yüzeyel deri sıyrıkları
  • Çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar,
  • Meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları,
  • Hastane içinde entubasyon uygulamasında anestezik lubrikan olarak kullanılır.

İLACINIZI DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki ilaç prospektüsünü okuyabilirsiniz.

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

Formülü:

Lidokain % 5,
Pomad Bazı y.m…30 g,
Koruyucu Madde : Metil paraben, propil paraben

Farmakolojik özellikleri:

Anestol pomad topikal bir anestezik olan lidokain ihtiva eder. Suda eriyen baz içinde hazırlanmıştır. Pomadın topikal anestezik etkisi 3-5 dakika içinde başlar. Sağlam deri üzerinde etki göstermez. Hasta deri ve mukozadan absorbe olan lidokain belli başlı olarak karaciğerde metabolize olur ve böbrekler yoluyla atılır. %10u değişmeden vücut dışına çıkar.

Endikasyonları:

Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları,
Çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar,
Meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları,
Endotrakeal entubasyon uygulamasında anestezik lubrikan olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Lidokain ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Kadınlarda fetus üzerine etkisi bilinmediğinden özellikle gebeliğin erken dönemlerinde dikkat edilmelidir. 
Lidokain etkinlik ve güvenilirliği uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar uygulanmalıdır. Yaşlı hastalarda çocuklarda ve açık yara uygulamasında bu hususa dikkat edilmelidir. 
Gebelik ve Laktasyonda kullanımı

Parenteral lidokainin hamilelik sırasında güvenli kullanımı tespit edilmemiştir. İlaç hamilelik sırasında çok gerekli ise kullanılmalıdır. Lidokain süte geçtiğinden dolayı emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

%5 lidokain pomadı ile sistemik yan etkiler son derece enderdir. Ancak yüksek miktarda ve yaygın uygulamalarda hızlı absorpsiyona bağlı yan reaksiyonlar olabileceği gibi aşırı duyarlılık, id iosenkrazi ve tolerans azalması gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Bu reaksiyonlar arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, tremor, konvülsiyonlar sayılabilir.

İlaç etkileşimleri:

Lidokainin lokal uygulamasıyla ilgili olarak, literatürde herhangi bir ilaçla etkileşmesi bildirilmemiştir.9

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde hasta bölgeye uygun bir malzeme veya eldiven ile sürülerek uygulanır.